Tingvalla toner är en blandad kör med flera dam- och herrstämmor, och har en blandad repertoar.

Kören Tingvalla toner startades av Cyndee Peters 1974 och är en ideell förening med säte i Karlstad. Föreningen har till uppgift att verka för god körsång genom övning, utbildning av körmedlemmar och offentliga framträdanden.

Sedan 2004 är Elisabeth Felling körens dirigent och kören övar måndagar kl 19.00 på Folkuniversitetets gymnasium.


Kontakt